Στο προσεχές διάστημα αναμένεται η λειτουργία των κάτωθι Γραφείων Κτηματογράφησης - Ενημέρωσης.