Κ/Ξ     Γ Ε Ω Κ Α Τ Α Γ Ρ Α Φ Η


 

Περιεχόμενα

1       ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. 4

1.1         ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ. 4

2       ΓΕΝΙΚΑ.. 4

2.1         ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ.. 4

2.1.1          ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.. 4

2.1.2          ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 4

2.1.3          ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.. 4

3       ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.. 4

3.1         ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (FRONTBACK). 4

3.2         ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ GIS – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.. 4

3.3         ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ. 4

4       ΔΕΔΟΜΕΝΑ.. 4

4.1         ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ.. 5

4.1.1          ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. 5

4.2         ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.. 5

4.2.1          ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ. 5

4.2.2          ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΕ 1 ΒΙΤ. 5

4.2.3          ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΣΩ AUTOCAD RASTER DESIGN.. 5

4.2.4          ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ QGIS. 5

4.2.5          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ.. 5

5       ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ. 5

5.1         ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ.. 5

5.1.1          ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Α/Φ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ.. 5

5.1.2          ΣΑΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ.. 5

5.1.3          ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ – ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ & ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α/Φ ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ   5

5.1.4          ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΕΙΔΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Α/Φ ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ.. 5

5.2         ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ. 5

5.2.1          ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.. 6

5.2.2          ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟTA.. 6

5.2.3          ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ – ΧΖΛ.. 6

5.2.4          ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ.. 6

5.2.5          ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ.. 6

5.3         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. 6

5.3.1          ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 6

5.3.2          ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ-ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ.. 6

6       ΕΛΕΓΧΟΙ 6

6.1         ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΠΕ. 6

6.1.1          ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΩΝ.. 6

6.1.2          ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΩΝ.. 6

6.1.3          ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ.. 6

6.2         ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.. 6

6.2.1          ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 6

6.2.2          ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΩΝ - ΔΕΙΓΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤ2-08. 6

6.2.3          ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΩΝ - HELP ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤ2-08. 6

7       ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. 7

7.1         ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΘHΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ   7

7.2         ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  7

7.3         ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΤΕΛΟΥΣ  7

7.4         ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΟΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ. 7

8       ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. 7

8.1         ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ (RQ). 7

8.2         ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ  ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.. 8

8.3         ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ.. 8

8.4         ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗΣ. 8

8.5         ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΝ.. 8

8.6         ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. 8

8.7         ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ. 8

8.8         ΔΗΛΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ. 8

8.9         ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 8

8.10      ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΜΗΕ. 8

8.11      ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.. 8

8.12      ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ BACK OFFICE. 8

8.13      ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.. 8

8.14      ΟΔΗΓΙΕΣ BACKOFFICE. 8

9       ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. 8

9.1         ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MIS. 9

9.2         ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ.. 9

10          ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018. 9

11          ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ – ΟΤΑ.. 9

12          ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.. 9

12.1      ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. 9

 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

1     ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

1.1  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

2     ΓΕΝΙΚΑ

 

2.1  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ

2.1.1               ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2.1.2               ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2.1.3               ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

3     ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

3.1  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (FRONT BACK)

3.2  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ GIS – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

3.3  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

 

4     ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

4.1  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

4.1.1               ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

4.2  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

4.2.1               ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

4.2.2               ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΕ 1 ΒΙΤ

4.2.3               ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΣΩ AUTOCAD RASTER DESIGN

4.2.4               ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ QGIS

4.2.5               ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ

 

 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 1 : ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

 

5     ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

5.1  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ

 

5.1.1               ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Α/Φ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ

5.1.2               ΣΑΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

5.1.3               ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ – ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ & ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α/Φ ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ

5.1.4               ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΕΙΔΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Α/Φ ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ

 

 

5.2  ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

 

5.2.1               ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

5.2.2               ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟTA

5.2.3               ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ – ΧΖΛ

5.2.4               ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ

5.2.5               ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ

 

5.3  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

5.3.1               ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

5.3.2               ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ-ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ

 

6     ΕΛΕΓΧΟΙ

 

6.1  ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΠΕ

 

6.1.1               ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΩΝ

6.1.2               ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΩΝ

6.1.3               ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

 

 

6.2  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

6.2.1               ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

6.2.2               ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΩΝ - ΔΕΙΓΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤ2-08

6.2.3               ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΩΝ - HELP ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤ2-08

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 2 : ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

7     ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

 

7.1  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΘHΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ

 

7.2  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 

7.3  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΤΕΛΟΥΣ

 

7.4  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΟΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

 

 

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

8     ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 

8.1  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ (RQ)

 

8.2  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ  ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

 

8.3  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ

 

8.4  ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

8.5  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΝ

 

8.6  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

8.7  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

 

8.8  ΔΗΛΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ

 

8.9  ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

8.10 ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΜΗΕ

 

8.11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 

8.12 ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ BACK OFFICE

 

8.13 ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

8.14 ΟΔΗΓΙΕΣ BACKOFFICE

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

 

9     ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

9.1  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MIS

 

9.2  ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

10      ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018

 

 

 

11      ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ – ΟΤΑ

 

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

12      ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

12.1 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ