Κ/Ξ     Γ Ε Ω Κ Α Τ Α Γ Ρ Α Φ Η


 

Περιεχόμενα

1       ΓΕΝΙΚΑ.. 0

1.1         ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ.. 0

1.1.1          ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.. 0

1.1.2          ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 0

1.1.3          ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.. 0

2       ΔΕΔΟΜΕΝΑ.. 0

2.1         ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ.. 0

2.1.1          ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. 0

2.2         ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.. 0

2.2.1          ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ. 0

2.2.2          ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΕ 1 ΒΙΤ. 0

2.2.3          ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΣΩ AUTOCAD RASTER DESIGN.. 0

2.2.4          ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ QGIS. 0

2.2.5          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ.. 0

3       ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ. 0

3.1         ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ.. 0

3.1.1          ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Α/Φ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ.. 0

3.1.2          ΣΑΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ.. 0

3.1.3          ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ – ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ & ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α/Φ ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ   0

3.1.4          ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΕΙΔΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Α/Φ ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ.. 0

3.2         ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ. 0

3.2.1          ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.. 0

3.2.2          ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟTA.. 0

3.2.3          ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ – ΧΖΛ.. 0

3.2.4          ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ.. 0

3.2.5          ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ.. 0

3.3         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. 0

3.3.1          ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 0

3.3.2          ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ-ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ.. 0

4       ΕΛΕΓΧΟΙ 0

4.1         ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΠΕ. 0

4.1.1          ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΩΝ.. 0

4.1.2          ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΩΝ.. 0

4.1.3          ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ.. 0

4.2         ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.. 0

4.2.1          ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 0

4.2.2          ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΩΝ - ΔΕΙΓΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤ2-08. 0

4.2.3          ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΩΝ - HELP ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤ2-08. 0

5       ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. 0

5.1         ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MIS. 0

5.2         ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ.. 0

 


 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

1     ΓΕΝΙΚΑ

 

1.1  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ

1.1.1               ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1.1.2               ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.1.3               ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

2     ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

2.1  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

2.1.1               ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

2.2  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

2.2.1               ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

2.2.2               ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΕ 1 ΒΙΤ

2.2.3               ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΣΩ AUTOCAD RASTER DESIGN

2.2.4               ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ QGIS

2.2.5               ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ

 

 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 1 : ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

 

3     ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

3.1  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ

 

3.1.1               ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Α/Φ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ

3.1.2               ΣΑΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

3.1.3               ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ – ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ & ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α/Φ ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ

3.1.4               ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΕΙΔΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Α/Φ ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ

 

 

3.2  ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

 

3.2.1               ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

3.2.2               ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟTA

3.2.3               ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ – ΧΖΛ

3.2.4               ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ

3.2.5               ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ

 

3.3  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

3.3.1               ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3.3.2               ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ-ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ

 

4     ΕΛΕΓΧΟΙ

 

4.1  ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΠΕ

 

4.1.1               ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΩΝ

4.1.2               ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΩΝ

4.1.3               ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

 

 

4.2  ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

4.2.1               ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

4.2.2               ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΩΝ - ΔΕΙΓΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤ2-08

4.2.3               ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΩΝ - HELP ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤ2-08

 

 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

 

5     ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

5.1  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MIS

 

5.2  ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

6     ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

 

7     ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

7.1  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ