Σας ενημερώνουμε ότι από 29/06/2018, έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των διαγραμμάτων στον φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του Ν4409/2016  .

Μπορείτε να βρείτε το Τεύχος Προδιαγραφών για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Διαγραμμάτων, δείγμα αρχείου σε μορφότυπο dxf, Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Υποβολής Διαγραμμάτων καθώς και λοιπές πληροφορίες στον ιστότοπο της Ελληνικό Κτηματολόγιο.