Εν όψει της επικειμένης έναρξης της υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις μη κτηματογραφούμενες περιοχές της Π.Ε. Λακωνίας και της προετοιμασίας για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του Γραφείου Κτηματογράφησης και των Μονάδων Ενημέρωσης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της ομάδας Συντονισμού της αναδόχου της σύμβασης ΚΤ5-20 με την Ελληνικό Κτηματολόγιο Κοινοπραξίας «ΓΕΩΚΑΤΑΓΡΑΦΗ», στο διάστημα από 2/11/2018 έως και 5/11/2018. Στο διάστημα αυτό έλαβαν χώρα ενημερωτικές συναντήσεις με πρωτοβουλία φορέων και επαγγελματικών συλλόγων, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα και έγκυρα για τη διαδικασία της κτηματογράφησης.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι συναντήσεις.

 • Παρασκευή 2/11, 14:00 μμ, Δικηγορικός Σύλλογος Σπάρτης, Τόπος: αίθουσα Δικηγορικού Συλλόγου στο Δικαστικό Μέγαρο Σπάρτης
 • Παρασκευή 2/11, 17:30 μμ, ΤΕΕ Πελοποννήσου, Τόπος: αίθουσα Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπαρτιατών
 • Σάββατο 3/11, 12:30 μμ, Δικηγόροι και Μηχανικοί Νεάπολης, Τόπος: Κοινοτικό Κατάστημα Νεάπολης Βοιών
 • Σάββατο 3/11, 18:00 μμ, Σύλλογος Μηχανικών Επιδαύρου Λιμηράς, Τόπος: αίθουσα εκδηλώσεων Κοινότητας Μολάων
 • Κυριακή 4/11, 11:30 πμ, Συμβολαιογράφοι και Υποθηκοφύλακες Π.Ε. Λακωνίας, Τόπος: αίθουσα Δικηγορικού Συλλόγου στο Δικαστικό Μέγαρο Σπάρτης
 • Δευτέρα 5/11, 13:30 μμ, Διεύθυνση Δασών, Τόπος : έδρα Υπηρεσίας
 • Δευτέρα 5/11, 17:30 μμ, Νομαρχιακό Τμήμα ΕΕΤΕΜ και Σύλλογος Λογιστών – Φοροτεχνικών Λακωνίας, Tόπος: αίθουσα Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπαρτιατών

Η ομάδα συντονισμού :

 • ενημέρωσε για όλες φάσεις που μεσολαβούν κατά την μετάβαση από το υφιστάμενο ανθρωποκεντρικό σύστημα των Υποθηκοφυλακείων στο κτηματοκεντρικό σύστημα των Κτηματολογικών Γραφείων (xps, pdf)
 • παρουσίασε τον ιστότοπο www.ktimalakonia.gr
 • συζήτησε γενικά και ειδικά θέματα που τέθηκαν από τους παρευρεθέντες

Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν κατά τις ενημερωτικές συναντήσεις ήταν τα εξής:

 • Έλλειψη τίτλων και τρόποι θεμελίωσης
 • Αποκλίσεις εμβαδών μεταξύ των αναγραφόμενων σε έγγραφα θεμελίωσης και νεότερων καταμετρήσεων
 • Δασικά τμήματα εντός των οριοθετημένων οικισμών – Οριστικοί και παραχωρούμενοι τίτλοι από τις δασικές υπηρεσίες στα τμήματα αυτά
 • Γεωτρήσεις – Κυριότητες και δουλείες άντλησης ύδατος
 • Απαλλοτριώσεις πρωτεύοντος και δευτερεύοντος Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου
 • Δουλείες διόδου για τις οποίες δεν υπάρχουν έγγραφα – τρόποι θεμελίωσης δικαιώματος
 • Δήλωση οίκησης και συνοίκησης ως προσωπικές δουλείες
 • Προβλήματα με αμετάγραφους τίτλους (νομιζόμενος τίτλος)
 • Ανατολική Μάνη και δήλωση από την Δνση Δασών .
 • Δήλωση Δνσης Δασών εντός των δασικών τμημάτων των οικισμών.
 • Δικαιούχοι τμημάτων κτισμάτων χωρίς κυριότητα στο οικόπεδο

Η Κοινοπραξία ευχαριστεί θερμά για την συμμετοχή όλους τους παρευρεθέντες στις ενημερωτικές συγκεντρώσεις και ιδιαίτερα, για την οργάνωση και την φιλοξενία, τους διοργανωτές αυτών:

 • κα Τσιώλη Χαρίκλεια, Πρόεδρο Περιφερειακού τμήματος Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου
 • κο Κομνηνό Παναγιώτη, Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης
 • κο Κουτσοβίτη Παναγιώτη, Πρόεδρο Νομαρχιακού Τμήματος Ε.Ε.ΤΕ.Μ.
 • κο Κοντάκο Ηλία, Πρόεδρο Συλλόγου Λογιστών και Φοροτεχνικών Λακωνίας
 • κο Γεωργουδή Ιωάννη, Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νεάπολης Βοιών
 • κα Κουτσοβίτη Χριστίνα, Συμβολαιογράφο
 • κο Βουνελάκη Γιώργο, Μηχανικό