Η Κοινοπραξία ΓΕΩΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ανέλαβε να εκτελέσει ως ανάδοχος της εταιρίας «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. - ΕΚΧΑ Α.Ε.» και ήδη ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ,  τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-20 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου», στους  Καλλικρατικούς Δήμους  Ανατολικής Μάνης, Ελαφονήσου, Ευρώτα, Μονεμβασιάς και Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Ως ημερομηνία έναρξης εργασιών για την εκπόνηση της άνω μελέτης ορίσθηκε η 19/03/2018.