Σας ενημερώνουμε ότι η νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής δήλωσης θα είναι διαθέσιμη στους πολίτες από τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019. Η πρόσβαση στη νέα εφαρμογή θα είναι εφικτή μέσω του συνδέσμου https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Home_Page.aspx.