Η Κοινοπραξία ΓΕΩΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ανάδοχος του Εθνικού Κτηματολογίου, προσκαλεί τους κατοίκους των κτηματογραφούμενων, να παρευρεθούν στις ομιλίες που διοργανώνει με σκοπό την ενημέρωση και την προετοιμασία για την υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας των ακινήτων τους. Κατά τη διάρκεια των ομιλιών, οι κάτοικοι θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα και να λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν στην ορθή υποβολή των δικαιωμάτων τους.
Το πρόγραμμα των ενημερωτικών ομιλιών από 11/2/2019 έως 15/2/2019 έχει ως ακολούθως:

Τρίτη 12/2/2019, ώρα 19:00 – Κλειστό Γυμναστήριο Βλαχιώτη

Τετάρτη 13/2/2019, ώρα 19:00 – Πολιτιστικό Κέντρο Κροκεών

Πέμπτη 14/2/2019, ώρα 19:00 – Καφενείο Νιάτων