Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής εφαρμογής e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Σε αυτή την περίπτωση τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα σαρώνονται και στέλνονται ηλεκτρονικά. Η πληρωμή του πάγιου τέλους πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα. Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υποβολής στην εφαρμογή υπάρχουν στον Οδηγό Χρήσης, τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.