Για την εκτύπωση Αποδεικτικού Υποβολής Ηλεκτρονικής Δήλωσης του Νόμου 2308/1995 για το Ελληνικό Κτηματολόγιο, ισχύουν τα παρακάτω:

Για τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης είναι διαθέσιμο για εκτύπωση από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟhttps://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx , εφόσον έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους, τα δικαιώματα έχουν κλειδωθεί και οι δηλώσεις έχουν τραπεί σε οριστική εγγραφή.
Με βάση τα παραπάνω, το αποδεικτικό υποβολής της ηλεκτρονικής τους δήλωσης θα είναι διαθέσιμο από το Γραφείο Κτηματογράφησης ή από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά το κλείδωμα των δικαιωμάτων και την ολοκλήρωση της δήλωσης (οριστική εγγραφή).