Όσοι πολίτες δε θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν λόγω της αυξημένης προσέλευσης μέχρι την ημερομηνία λήξης της εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων (29/11/2019) θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου εμπρόθεσμης προσέλευσης και θα κλείνουν ραντεβού για να υποβάλουν τη δήλωση σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Τον αριθμό πρωτοκόλλου εμπρόθεσμης προσέλευσης μπορούν να τον λαμβάνουν είτε από τα Κτηματολογικά Γραφεία είτε πατώντας εδώ