Ανακοινώνεται ότι η λόγω αυξημένου φόρτου η εφαρμογή των ραντεβού θα είναι διαθέσιμη ως την 1η Δεκεμβρίου 2019 καθώς επίσης και ότι όσες δηλώσεις καταχωρηθούν μέχρι και την παραπάνω ημερομηνία θα είναι εμπρόθεσμες.