Η κοινοπραξία ΓΕΩΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ενημερώνει τους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο ότι τα ραντεβού που είχαν προγραμματιστεί στο γραφείο της Πεύκης στην Αθήνα θα πραγματοποιηθούν σε κάποιο από τα γραφεία της Λακωνίας μετά από επικοινωνία με το αντίστοιχο γραφείο.