Σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο ενημέρωσης στη Νεάπολη θα διακόψει τη λειτουργία του μετά το τέλος Ιουνίου.
Οι πολίτες και οι επαγγελματίες θα μπορούν στο μέλλον να εξυπηρετούνται από το γραφείο των Μολάων.
Κατά τους 16 μήνες λειτουργίας του γραφείου εξυπηρετήθηκαν 5.596 πολίτες, οι οποίοι υπέβαλαν 8.116 δηλώσεις.
Ευχαριστούμε το Δήμο για την παραχώρηση του χώρου και όλους όσους στήριξαν τη λειτουργία του γραφείου.