Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Προανάρτησης της κτηματολογικής βάσης για τις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου γίνεται η επεξεργασία των αιτήσεων επανεξέτασης που υποβλήθηκαν καθώς και των δικαιωμάτων που υποβλήθηκαν στο ενδιάμεσο διάστημα.

Η επεξεργασία των αιτήσεων επανεξέτασης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Οκτωβρίου και η ανάδοχος Κοινοπραξία θα υποβάλει προς έγκριση στην Υπηρεσία Ελληνικό Κτηματολόγιο την κτηματολογική βάση της Ανάρτησης.

Δικαιώματα ή αιτήσεις συμπληρωματικών στοιχείων, που θα υποβληθούν μετά την υποβολή της κτηματολογικής βάσης της Ανάρτησης, δεν θα είναι δυνατόν να επεξεργαστούν και κατά συνέπεια δεν θα συμπεριληφθούν στην Ανάρτηση. Στις αδήλωτες ιδιοκτησίες θα αναρτηθεί ο  ΑΓΝΩΣΤΟΣ ή το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ή ΑΛΛΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ. Η μη έγκαιρη υποβολή της δήλωσης σημαίνει  συνήθως και την ανάγκη υποβολής ενστάσεων καθότι θα υπάρχουν μικρές ή μεγάλες επικαλύψεις με τις όμορες ιδιοκτησίες λόγω σφαλμάτων εντοπισμού ή σφαλμάτων των τοπογραφικών.

Ιδιοκτήτες που δεν έχουν δηλώσει ακόμη τις ιδιοκτησίες τους θα πρέπει να το κάνουν άμεσα ώστε να συμπεριληφθούν στην Ανάρτηση και να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία και περιττά έξοδα με την υποβολή ενστάσεων.