Σας ενημερώνουμε ότι 28/06/2024-28/08/2024 (ή 29/10/2024 για κατοίκους εξωτερικού) θα πραγματοποιηθεί στην ιστοσελίδα ktimatologio.gov.gr ηλεκτρονική Aνάρτηση στις υπόλοιπες περιοχές της Π.Ε.Λακωνίας. Με χρήση κωδικών taxisnet μπορείτε να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας,να αποκτήσετε πρόσβαση στα στοιχεία των ακινήτων σας και να επαληθεύσετε την ορθότητά τους. Εφόσον συμφωνείτε, δεν χρειάζεται να προβείτε σε άλλη ενέργεια, διαφορετικά έχετε δικαίωμα να υποβάλετε Αίτηση διόρθωσης/Ένσταση(ανωτέρω προθεσμία) είτε στο Γρ.Κτ. Σπάρτης, είτε ηλεκτρονικά στο ktimatologio.gov.gr

Η Ανάρτηση είναι μια διαδικασία δημοσιότητας της κτηματογράφησης, η οποία αποτελεί το τελευταίο στάδιο ελέγχου πριν τις αρχικές εγγραφές στο Κτηματολόγιο και εισήχθη με σκοπό την ενημέρωση κάθε δικαιούχου, ο οποίος έχει υποβάλλει δήλωση, για τα αποτελέσματα της επεξεργασίας (τεχνικής και νομικής) εκ μέρους του Αναδόχου του συνόλου της δηλωθείσας και συλλεχθείσας πληροφορίας καθώς και την παροχή της δυνατότητας διόρθωσης πιθανών σφαλμάτων και συμπλήρωσης ελλείψεων.

Στην προκειμένη περίπτωση, αφορά όσους δικαιούχους εμπράγματων δικαιωμάτων υπέβαλαν δήλωση ιδιοκτησίας έως και τις 3 Απριλίου 2024.

Η συμμετοχή των δικαιούχων στη διαδικασία της Ανάρτησης είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με αυτήν εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα που δηλώθηκαν θα καταγραφούν ορθά στο Κτηματολόγιο και θα αποφύγουν άσκοπη, χρονοβόρα και πολυέξοδη ταλαιπωρία στο μέλλον.