ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  http://ktimalakonia.gr

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΓΕΩΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα http://ktimalakonia.gr. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους κάτωθι όρους. Η χρήση της αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Παρακαλούμε μελετήστε επίσης την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ της ιστοσελίδας, προκειμένου να κατανοήσετε την εν λόγω πολιτική. Με την επιφύλαξη ειδικής πρόβλεψης σε άλλες δηλώσεις, πολιτικές, όρους χρήσης ή επικοινωνίες στην ιστοσελίδα, οι παρόντες ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ και η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (που συμπεριλαμβάνει και πολιτική για τα cookies) αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΓΕΩΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και των επισκεπτών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα http://ktimalakonia.gr δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP’s) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων) και των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων (όπως ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα κτλ), το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΓΕΩKATAΓΡΑΦΗ και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες ή/και η επωνυμία ή/και τα εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα, λογότυπα και διακριτικοί τίτλοι τρίτων που τυχόν εμφανίζονται ή εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Η ΓΕΩKATAΓΡΑΦΗ διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης, καθώς και τους τίτλους ιδιοκτησίας αναφορικά με το περιεχόμενο, όλα τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού, καθώς και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που άπτονται αυτού.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΓΕΩKATAΓΡΑΦΗ.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομενων βλ. την άνω αναφερόμενη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ της ιστοσελίδας.

Η παρούσα ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαχειριστής της ιστοσελίδας για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΓΕΩKATAΓΡΑΦΗ, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της ΓΕΩKATAΓΡΑΦΗ για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η ΓΕΩKATAΓΡΑΦΗ. Η ΓΕΩKATAΓΡΑΦΗ σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών» ή άλλων επιζήμιων συστατικών, είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

Δεσμοί (Links) προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών της ιστοσελίδας, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκειται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν δύναται σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης της ιστοσελίδας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Cookies - Yπηρεσίες καταγραφής διαδικτυακών περιηγήσεων

Η ιστοσελίδα αποθηκεύει πληροφορίες (cookies) στον υπολογιστή του επισκέπτη όταν επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο http://ktimalakonia.gr προκειμένου να διευκολύνεται αυτός σε κάθε επίσκεψή του στον διαδικτυακό τόπο. Παράλληλα, δίνουν την δυνατότητα στο http://ktimalakonia.gr να παρέχει καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να βρίσκονται αποθηκευμένες στους διακομιστές φιλοξενίας του ή στα αντίγραφα ασφαλείας του που μπορεί να τηρούνται από τους διαχειριστές του.

Το http://ktimalakonia.gr μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες καταγραφής διαδικτυακών περιηγήσεων των επισκεπτών (π.χ. αλλά όχι αποκλειστικά Google Analytics), προκειμένου να παρέχει κατά περίπτωση εξειδικευμένο περιεχόμενο στους επισκέπτες του. Η καταγραφή αυτή ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει και τον γεωγραφικό προσδιορισμό της θέσης των επισκεπτών του.

Εφαρμοστέο δίκαιο -Δωσιδικία

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.