Κάτοικοι εσωτερικού

Η προθεσμία υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης (χωρίς πρόστιμο) για τους κατοίκους εσωτερικού είναι 3 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα 07  Ιανουαρίου 2019 και ημερομηνία λήξης την Δευτέρα 8 Απριλίου 2019.

Κάτοικοι εξωτερικού – Ελληνικό Δημόσιο

Η προθεσμία υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης (χωρίς πρόστιμο) για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο είναι 6 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα 07  Ιανουαρίου 2019 και ημερομηνία λήξης την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019.