Η δήλωση ιδιοκτησίας μπορεί να υποβληθεί με δυο τρόπους:

  1. Στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης το οποίο θα λειτουργεί στη Σπάρτη επί της οδού Όθωνος Αμαλίας 107, πηγαίνοντας ο δικαιούχος αυτοπροσώπως, ή ο πληρεξούσιος αυτού, ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου. ή κάποιο τρίτο πρόσωπο.

Στην περίπτωση που:

  • τρίτο πρόσωπο καταθέτει τη δήλωση αντί για τον δικαιούχο, απαιτείται απλή εξουσιοδότηση (χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής), με την οποία παρέχεται η εντολή για την υποβολή της δήλωσης.Η δήλωση ιδιοκτησίας στην περίπτωση αυτή, πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο.
  • τρίτο πρόσωπο συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει τη δήλωση αντί για τον δικαιούχο, απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
  • ο δικαιούχος είναι ανήλικος, τότε και οι δύο γονείς του συμπληρώνουν τα στοιχεία τους ως νόμιμοι αντιπρόσωποι (τσεκάροντας ταυτόχρονα το αντίστοιχο κουτάκι στη δήλωση), προσκομίζονται απλά αντίγραφα των ταυτοτήτων/διαβατηρίων τους και της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως του παιδιού (εάν δεν υπάρχει ταυτότητα).Η δήλωση υπογράφεται και από τους δυο γονείς και την καταθέτει ο ένας από τους δύο.
  • υποβάλλεται δήλωση για λογαριασμό ομογενή και δεν υπάρχει πληρεξούσιο, απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής από τις Πρεσβείες/Προξενεία της χώρας διαμονής του και χορηγείται ατελώς.
  1. Ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Σε αυτή την περίπτωση τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα σαρώνονται και στέλνονται ηλεκτρονικά. Η πληρωμή του πάγιου τέλους πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής υποβολής πατώντας εδώ.
  1. Δεν γίνεται δεκτή η ταχυδρομική υποβολή της δήλωσης.
  1. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που έχουν να υποβάλλουν δηλώσεις για τη μελέτη του Εθνικού Κτηματολογίου στους ΟΤΑ των Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα, Μονεμβασίας, Σπάρτης και Ελαφονήσου, θα παρασχεθεί σύντομα η δυνατότητα να καταθέσουν τις δηλώσεις τους και τα απαιτούμενα έγγραφα για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων τους, σε Γραφείο της Κοινοπραξίας στην Αθήνα. Έτσι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να μεταβούν στο Γραφείο Κτηματογράφησης του Νομού Λακωνίας.


    Αναλυτικά η διαδικασία υποβολής δήλωσης εδώ