Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η απόκτηση δικαιώματος με κληρονομιά χωρίς διαθήκη, θα χρειαστείτε κάποια έγγραφα από Δικαστήρια ή Κ.Ε.Π.

Προς διευκόλυνσή σας δημιουργήσαμε αυτή τη σελίδα, με πληροφορίες που αφορούν στις υπηρεσίες αυτές.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Στους παρακάτω πίνκακες μπορείτε να δείτε τα τοπικά ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, τα οποία είναι αρμόδια για την έκδοση συνυποβαλλόμενων με τη δήλωση εγγράφων, όπως δικαστικών αποφάσεων ή πρακτικών, πιστοποιητικών μη δημοσίευσης διαθήκης, μη αποποίησης κληρονομίας κ.α.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΚ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΝΟΜΟΣ

ΣΠΑΡΤΗΣ

Λυκούργου 176-180

23100

27310 93902

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΓΥΘΕΙΟΥ

Βασιλέως Παύλου 46

23200

27330 22110

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΚ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΝΟΜΟΣ

ΣΠΑΡΤΗΣ

Λυκούργου 176-180

23100

27310 93950

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑΣ

Μολάοι Λακωνίας

23052

27320 22426

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΓΥΘΕΙΟΥ

Γύθειο Λακωνίας

23200

27330 22239

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΒΟΙΩΝ

Νεάπολη Βοιών Λακωνίας

23053

27340 22082

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΚ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΝΟΜΟΣ

ΓΥΘΕΙΟΥ

Κάστορος 10, Γύθειο

23200

27330 24446

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΙΤΙΝΗΣ

Γερασίμου Καψάλη 8, Γύθειο

23200

27330 25063

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΙΤΥΛΟΥ

Αρεόπολη Λακωνίας

23062

27330 51232

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΒΟΙΩΝ

Σπάρτης 82, Νεάπολη Βοιών

23053

27340 22935

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΚ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΝΟΜΟΣ

ΣΠΑΡΤΗΣ

Πλατανιστά 19, Σπάρτη

23100

27310 22615

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΚΡΟΚΕΩΝ

Κροκεές Λακωνίας

23057

27350 71174

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑΣ

Μολάοι Λακωνίας

23052

27320 22617

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΑΡΙΔΟΣ

Ξηροκάμπι Λακωνίας

23054

27310 36525

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ

Σελλασία Λακωνίας

23100

27310 94111

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΙΟΥΝΤΟΣ

Βρέσθενα Λακωνίας 

ΠΡΟΣΟΧΗ: σήμερα στεγάζεται στο
Υποθ/κειο Σελλασίας

23100

27310 94111

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Μονεμβασιά Λακωνίας

23070

27320 61380

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ

Καστόρειο Λακωνίας

23059

27310 57404

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΘΕΡΑΠΝΩΝ

Γκοριτσά Λακωνίας

23100

27310 74489

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ

Γεράκι Λακωνίας

23058

27310 71664

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΚΕΠ

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε τα πλησιέστερα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στα οποία υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης συνυποβαλλόμενων με τη δήλωση εγγράφων (π.χ. ληξιαρχικών πράξεων θανάτου, αντιγράφων οικογενειακών μερίδων, πιστοποιητικών μη αποποίησης κληρονομικού δικαιώματος κ.α.)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ΚΕΠ δεν δέχονται αιτήσεις για πιστοποιητικά μη δημοσίευσης διαθήκης, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει σχετικές αιτήσεις στα κατά τόπους αρμόδια Πρωτοδικεία ή Ειρηνοδικεία.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΚ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΦΑΞ

Email

XAΡΤΗΣ

ΣΚΑΛΑΣ

Σκάλα Λακωνίας

23051

2735029200

2735024151

d.skalas[at]kep.gov.gr

google maps

ΕΛΟΥΣ

Βλαχιώτη Λακωνίας

23055

2735029125

2735029126

d.elous[at]kep.gov.gr

 

ΚΡΟΚΕΩΝ

Κροκεές Λακωνίας

23057

2735071722

2735029038

d.krokeon[at]kep.gov.gr

google maps

ΝΙΑΤΩΝ

Άγιος Δημήτριος Ζάρακα Λακωνίας

23052

2732360619

2732032002

d.niaton[at]kep.gov.gr

 

ΓΕΡΑΚΙΟΥ

Γεράκι Λακωνίας

23051

2731071755

2731071756

d.geronthron[at]kep.gov.gr

 

ΑΣΩΠΟΥ

Ασωπός Λακωνίας

23052

2732083600

2732083601

d.asopou[at]kep.gov.gr

google maps

ΜΟΛΑΩΝ

Μολάοι Λακωνίας

23052

2732029000

2732024314

d.molaon[at]kep.gov.gr

google maps

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Μονεμβασιά Λακωνίας

23070

2732061111

2732360033

d.monemvasias[at]kep.gov.gr

 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ

Νεάπολη Βοιών Λακωνίας

23053

2734024085

2734360120

d.voion[at]kep.gov.gr

google maps

ΡΕΙΧΕΑΣ

Ρειχέα Λακωνίας

23052

2732360420

2732360418

d.zaraka[at]kep.gov.gr

 

ΠΕΤΡΙΝΑ

Πετρίνα Λακωνίας

23200

2733092100

2733092458

d.smynous[at]kep.gov.gr

 

ΑΡΕΟΠΟΛΗ

Αρεόπολη, όπισθεν Δημαρχείου

23062

2733029576

2733029579

d.oitylou[at]kep.gov.gr

 

ΓΥΘΕΙΟΥ

Ελευθερολακώνων 1 Γύθειο

23200

2733060352

2733029033

d.gythiou[at]kep.gov.gr

 

ΚΟΤΡΩΝΑ

Κοτρώνας Λακωνίας

23062

2733021391

2733021920

d.anatolikimani[at]kep.gov.gr

 

ΜΥΣΤΡΑ

Μυστράς Λακωνίας

23100

2731089370

2731089371

d.mystra[at]kep.gov.gr

google maps

ΘΕΡΑΠΝΩΝ

Γκορίτσα Λακωνίας

23100

2731074560

2731074561

d.therapnon[at]kep.gov.gr

 

ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ

Σελλασία Λακωνίας

231004

2731094194

2731094195

d.oinountos[at]kep.gov.gr

 

ΠΕΛΛΑΝΑΣ

Καστόρειο Λακωνίας

23059

2731057745

2731057780

d.pellanas[at]kep.gov.gr

google maps

ΣΠΑΡΤΗΣ

Ευαγγελίστριας 85-87, Σπάρτη

23100

2731361600

2731020723

n.lakonias[at]kep.gov.gr

google maps

ΦΑΡΙΔΟΣ

Ξηροκάμπι Λακωνίας

23054

2731035388

2731035368

d.faridos[at]kep.gov.gr